Analiza uwięzionych emocji

ANALIZA INFORMACYJNA EMOCJI UWIĘZIONYCH W CIELE
ORAZ W GŁÓWNYCH NARZĄDACH

Zapraszam do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat radioniki w zakładce >>Artykuły -> Radionika<<, tutaj chciałbym się skupić już wyłącznie na omówieniu konkretnej propozycji dotyczącej wykonania metodą radioniczną analizy emocji, które cały czas są obecne w polu informacyjnym badanej osoby i mogą mieć bardzo silny wpływ na jej życie i zdrowie, a jak się nie jednokrotnie okazuje, nawet opóźniać lub blokować proces leczenia, niezależnie od tego, jaką formę terapii pacjent wybiera.

Emocja, jako zakłócenie energetyczne lub wprost „blokada” przepływu energii w ciele, tak samo stanie na drodze lekom farmakologicznym, chirurgowi, jak i naturopacie. W tym sensie nie ma znaczenia forma terapii, jaką się stosuje, u ile nie zostanie ona zaadresowana wprost do tej energetycznej „blokady”.

Stąd wydaję się interesującym i dość zasadnym zapoznanie się z „zawartością” informacji w naszym polu informacyjnym zarówno w sytuacji kiedy już jesteśmy zmuszeni do poddania się takiej, czy innej terapii, jak też z czystej ciekawości motywowanej np.; chęcią pracy nad sobą czy dążeniem do świadomego osobistego rozwoju.

Jak przedstawiam poniżej, arkusz analizy zawiera ok. 160 pozycji! Czemu aż tyle? Przecież znane nam rodzaje emocji możemy bez małą wyliczyć na palcach rąk…..

Zaskoczenie? Otóż subtelnych różnic pomiędzy konfliktującymi napięciami w naszym systemie nerwowym o charakterze i pochodzeniu emocjonalnym jest dużo więcej niż przypuszczaliśmy.

Wyszkolony operator urządzenia radionicznego posiadając tzw indeks częstotliwości dokonuje pomiarów w oparciu o dobrze już nauce znany biorezonans. Jeśli „wibracja” danej emocji jest obecna w biopolu wynik jest pozytywny.

W ten sposób zebrane informacje dla niejednego człowieka mogą się okazać bardzo użyteczne w samoocenie lub inspirujące do dalszych poszukiwań skutecznych rozwiązań problemu który aktualnie go dotyczy.

Idąc dalej w analizie, operator bada główne narządy (z punkt widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej /TCM/ decydujące) pod kątem zablokowanych i uwięzionych w nich emocjii.

Wieloletnie badania i doświadczenia kliniczne dr. Geerda Hamera, twórcy tzw. Nowej Germańskiej Medycyny (zobacz zakładkę) ujawniły bezdyskusyjny związek pomiędzy przeżytą i zatrzymaną emocją, a powstawaniem zmian nowotworowych umiejscowionych precyzyjnie wg „mapy” biologicznej odczytanej przez niego(jest onkologiem), na postawie analizy wielu tysięcy historii chorób.

W stworzonym przeze mnie algorytmie uwięzionych emocji znajdujemy częstokroć odpowiedź na pytanie „co mi leży na wątrobie?”.w szybszym czasie i „na skróty”.

Moje doświadczenia wskazują na to, że po zapoznaniu się z treścią emocjonalną dosłownie „wdrukowaną” w tkanki, zbiegi usuwania informacji energetycznej przypisanej tym emocjom przynosiły znaczący rezultat terapeutyczny bez uciekania się do długotrwałej klasycznej psychoterapii.

Przytoczę tu przykład jednej z moich pacjentek.

Zgłosiła się do mnie z powodu nawracających i bardzo dokuczliwych infekcji dróg rodnych. Była już kilka lat w bezskutecznym leczeniu ginekologicznym z wykorzystaniem typowych metod i środków. Zwróciła się oczywiście do mnie, jako lekarza homeopaty, ale i przy udziale tej metody uzyskaliśmy jedynie częściowa, nie zadawalającą poprawę.

Dopiero seria zabiegów radionicznych ukierunkowanych wprost na emocji uwięzione w tkance narządu, dała skokowy postęp i rezultat w postaci prawie natychmiastowego uwolnienia tej kobiety od dolegliwości.

Podsumowując:

wykonana analiza daje nam wgląd w zakłócenia energetyki pochodzące z emocji oraz informacje o zablokowanej energii zabarwionej konkretną emocją w wybranych tkankach.

ANALIZA NIE JEST DIAGNOZĄ MEDYCZNĄ ANI JEJ NIE ZASTĘPUJE.

NIE JEST TEŻ DIAGNOZĄ ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH.

Jest odzwierciedleniem pola informacyjnego/energetycznego danego człowieka i może zilustrować pewne tendencje lub blokady obecne na poziomie energetycznym ciała.

Radioniczne usuwanie informacji zablokowanych emocji nie jest równoznaczne z jakąkolwiek metodą leczenia, jednak doświadczenie pokazało, że to działanie znacznie zwiększa szanse powodzenia każdej formy terapii wybranej przez daną osobę. Może być też użyte tak, jak w przytoczonym powyżej przykładzie, jako zakończenie sukcesem wcześniej nieskutecznego leczenia – kiedy czynniki pato – biologiczne zostały usunięte, pozostały jeszcze tylko zakłócające wzorce informacyjno-energetyczne i to one, póki obecne. nie pozwalały na pełne uzdrowienie.

 

EMOCJA W CIELE F/EData…. …. PŁUCA NERKI SERCE WĄTROBA ŚLEDZIONA
1.Nieprawidłowości emocjonalne
2.Gwałtowność,szorstkość
3.Nieobecny umysł
4.Zmniejszona aktywność
5.Agresja
6.Delirium poalkoholowe
7.Alkoholizm
8.Złość
9.Niepokój
10.Rozstrój nerwowy z niepokojem
11.Arogancja
12.Zbłądzenie psychiczne
13.Zbłądzenie moralne
14.Autyzm
15.Awersja,wstręt
16.Złe zachowanie
17.Gorycz
18.Beztroska
19.Klaustrofobia
20.Pomylenie,oszołomienie
21.Życzenie śmierci
22.Oszustwo
23.Przygnębienie
24.Demencja
25.Depresja
26.Desperacja,brak nadziei
27.Rozczarowanie
28.Niezadowolenie
29.Zniechęcenie
30.Rozsrtój emocjonalny
31.Rozstrój mentalny
32.Niespełnienie
33.Zwątpienie
34.Egocentryzm
35.Egomnia

 

36.Blok emocjonalny
37.Pobudliwość
38.Zazdrość
39.Wyczerpanie mentalne
40.Zmęczenie mentalne
41.Lęk przed ludźmi
42.Lęk
43.Lęk z depresją
44.Czucie się nieszczęśliwym
45.Udawanie choroby(cierpientnictwo)
46.Zapominalstwo
47.Frustracja
48.Ogóle
49.Chciwość
50.Żal,smutek
51.Wina
52.Przekonanie o winie
53.Nienawiść
54.Brak serca
55.Niezdecydowanie
56.Drażliwość
57.Brak humoru
58.Nadpobudliwość
59.Nadwrażliwość
60.Hipochondria
61.Histeria
62.Odrętwienie umysłowe
63.Niecierpliwość
64.Bezczynność
65.Niezdecydowanie
66.Lenistwo
67.Lenistwo umysłowe
68.Kompleks niższości
69.Zatwardziałość
70.Szaleństwo

 

71.Niepewność
72.Bezsenność
73.Chwiejność
74.Brak tolerancji
75.Niepocieszony
76.Drażliwość
77.Zazdrość
78.Kleptomania
79.Brak inicjatywy
80.Lubieżność
81.Znużenie
82.Otępienie
83.Psychopatyczny kłamca
84.Pragnienie śmierci
85.Utrata kontroli nad sobą
86.Nieodwzajemniona miłość
87.Przewrotność
88.Złośliwość
89.Mania
90.Mania religijna
91.Mania seksualna
92.Masturbacja
93.Podłość
94.Stany melancholii
95.Melancholia
96.Umysłowe opóźnienie
97.Utrata zaufania
98.Nieufność
99.Obsesja
100.Fiksacja
101.Zaciętość,upór
102.Opresja umysłowa
103.Nadmierna aktywność ruchowa
104.Nadmierna ufność
105.Kompleks wyższości

 

106.Przepracowanie umysłowe
107.Panika
108.Paranoja
109.Zamyślenie
110.Osobowość maniakalna
111.Osobowość rozszczepiona
112.Fobia
113.Napięcie,stres
114. Zwlekanie,odkładanie na później
115.Tupet
116.Osłabienie psychiczne
117.Psychopatia seksualna
118.Uraza,żal
119.Stłumienie
120.Niepokój
121.Powściągliwość
122.Powściągliwość.
123.Smutek
124.Schizofrenia
125.Schizofrenia
126.Schizofrenia postępująca
127.Odosobnienie
128.Nieśmiałość
129.Samooszukiwanie się
130.Użalanie się nad sobą
131.Nadmierna powściągliwość
132.Samozadowolenie
133.Samowola
134.Otępienie starcze
135.Sentymentalność
136.Szok
137.Wstydliwość
138.Uzależnienie od snu
139.Stany paniki,lęku
140.Zaciekłość,zażartość

 

141.Jąkanie
142.Skłonności samobójcze
143.Kompleks wyższości
144.Podejżliwość
145.Płaczliwość
146.Zakłamanie,nieuczciwość
147.Napięcie nerwowe
148.Napięcie,ucisk
149.Niechciane myśli
150.Wstydliwość,małomówność
151.Niskie pobudki
152.Niezdyscyplinowanie
153.Próżność
154.Zmęczenie, brak energii
155.Wycofanie
156.Zmartwienia,problemy
157.Zmartwienie

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz