Czym jest zdrowie?

,,W zdrowym uwarunkowaniu człowieka, duchowej podobna żywotność (samorządność), możność(dynamis), która ożywia materialne ciało, zarządza w nieskrępowany sposób i utrzymuje wszystkie części organizmu we wspaniałym, zgodnym, żywotnym działaniu, zarówno co do wrażeń odbieranych jak i czynności spełnianych, tak iż nasz zamieszkujący obdarzony  rozumem umysł może ze swobodą zatrudniać to żyjące zdrowe narzędzie dla wyższych celów naszego istnienia.” Samuel Hahnemann, Paragraf 9, Organon der Heilkunst